Hướng dẫn mua khóa học

Với 1 bài học tại Super English các bạn nên học 1 ngày 1 bài.

Bước 1 : Nghe 1 lượt từ nào chưa hiểu các bạn có thể tra từ.

Bước 2 : Nhắc lại theo video ở cấp độ chậm nhất ( bước này lên làm thật nhiều lần đến khi cảm thấy đã nắm được nội dung mới chuyển qua bước 3 )

Bước 3 : Nhắc lại với tốc độ bình thường.

Bước 4 : Nói lại với tốc độ nhanh nhất có thể.

Bước 5 : Ghi âm lại nội dung bài học và nghe lại (nếu bạn muốn hỏi giảng viên có thể gửi bài tập qua phần liên hệ )

Hướng dẫn cách học

Với 1 bài học tại Super English các bạn nên học 1 ngày 1 bài.

Bước 1 : Nghe 1 lượt từ nào chưa hiểu các bạn có thể tra từ.

Bước 2 : Nhắc lại theo video ở cấp độ chậm nhất ( bước này lên làm thật nhiều lần đến khi cảm thấy đã nắm được nội dung mới chuyển qua bước 3 )

Bước 3 : Nhắc lại với tốc độ bình thường.

Bước 4 : Nói lại với tốc độ nhanh nhất có thể.

Bước 5 : Ghi âm lại nội dung bài học và nghe lại (nếu bạn muốn hỏi giảng viên có thể gửi bài tập qua phần liên hệ )

 

GĐ1 - SE Basic

468000 vnđ.
1000000 vnđ

{dn}{dl} {hn}{hl} {mn}{ml} {sn}{sl}

 • Ngữ âm cơ bản
 • Ngữ pháp giao tiếp
 • Tập nói cơ bản
 • Tiếng Anh động lực

Mua ngay

GĐ2 -SE Intermediate

468000 vnđ.
1000000 vnđ

{dn}{dl} {hn}{hl} {mn}{ml} {sn}{sl}

 • Giao tiếp cơ bản
 • Tập nói nâng cao
 • Tập phản xạ 1
 • Ngữ âm nâng cao 1
 • Tiếng Anh động lực

Mua ngay

GĐ3 -SE Advanced

468000 vnđ.
1000000 vnđ

{dn}{dl} {hn}{hl} {mn}{ml} {sn}{sl}

 • Giao tiếp nâng cao
 • Giao tiếp Văn phòng
 • Ngữ âm nâng cao 2
 • Tập phản xạ 2
 • Tiếng Anh động lực

Mua ngay

SE Pro - Combo 3 GĐ

868000 vnđ.
3000000 vnđ

{dn}{dl} {hn}{hl} {mn}{ml} {sn}{sl}

 • Toàn bộ 12 khóa học

Mua ngay