Advanced Pronunciation 2 (Ngữ âm nâng cao L2)

23:24 Ngày 07 tháng 12 năm 2016

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Advanced Pronunciation 2 (Ngữ âm nâng cao L2)

 • Lesson 1: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) Let me
 • Lesson 2: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) Did you
 • Lesson 3: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) What do you want to do, wasn’t,
 • Lesson 4: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) Got you, Don’t you.
 • Lesson 5: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) What are you… What do you….
 • Lesson 6: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) Give me….
 • Lesson 7: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) Where/What/How…..did you get you….
 • Lesson 8: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) What a….What are you…want to…Got a….
 • Lesson 9: Ôn tập 1-8
 • Lesson 10: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 1
 • Lesson 11: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 2
 • Lesson 12: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 3
 • Lesson 13: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 4
 • Lesson 14; Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 5
 • Lesson 15: Idioms – thành ngữ, tục ngữ…
 • Lesson 16: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 6
 • Lesson 17: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 7
 • Lesson 18: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 8
 • Lesson 19: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 9
 • Lesson 20: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 10
 • Lesson 21: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 11
 • Lesson 22: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 12
 • Lesson 23: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 13
 • Lesson 24: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 14
 • Lesson 25: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 15
 • Lesson 26: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 16
 • Lesson 27: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 17
 • Lesson 28: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 18
 • Lesson 29: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 19
 • Lesson 30: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 20
 • Lesson 20: Ngữ điệu + Biến âm (Nối âm, giảm âm) tổng hợp / nâng cao 21

 

GĐ1 - SE Basic

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay

GĐ2 -SE Intermediate

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay

GĐ3 -SE Advanced

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay