Communication Office (Giao tiếp Văn phòng)

23:17 Ngày 07 tháng 12 năm 2016

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Communication Office (Giao tiếp Văn phòng)

 • Lesson 1 – Phone call – Gọi điện thoại
 • Lesson 2 – Office Setting – SetUp văn phòng
 • Lesson 3 – Projects and difficult to work with – Dự án và khó khăn
 • Lesson 4 – Testing Procedures, aggressive timeframe – Thử quy trình, Sự tích cực
 • Lesson 5 – Feedback on the assignment - Phản hồi nhiệm vụ được phân công
 • Lesson6 – Figure it out without the manual – Tự tìm ra cách làm không cần hướng dẫn.
 • Lesson 7 – Ahead of schedule – Thẳng tiến theo lịch trình.
 • Lesson 8 – I'm assigning you to the project – Giao dự án
 • Lesson 9 – Did you get the email – Văn hóa Email.
 • Lesson 10 – Fiscal year bank statements – Tình trạng tài chính năm.
 • Lesson 11 – Fax wasn’t legible – Máy fax đọc không rõ…
 • Lesson 12 – New Project Presented – Trình bày dự án mới.
 • Lesson 13 – Frequently late is Irresponsible – Hay muộn là vô trách nhiệm.

GĐ1 - SE Basic

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay

GĐ2 -SE Intermediate

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay

GĐ3 -SE Advanced

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay