English Grammar in use - Ngữ pháp giao tiếp

14:05 Ngày 25 tháng 11 năm 2016

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Ngữ pháp Giao tiếp Ứng dụng – Khỏi lo ngữ pháp

 • Lesson 1: Cách sử dụng câu với “Am, is, are”
 • Lesson 2: Cách sử dụng câu với “Are, is, am”
 • Lesson 3: Làm thế nào để nói câu cùng nội dung với Số ít và Số nhiều
 • Lesson 4: Cách sử dụng câu với thể phủ định của Động từ Tobe “isn’t, aren’t am not,”
 • Lesson 5: Tập đặt câu hỏi với Động từ Tobe
 • Lesson 6: Tập đặt câu hỏi với Động từ Tobe (Phần 2)
 • Lesson 7: Cách sử dụng “It is, it was”
 • Lesson 8: Cách sử dụng “was, were, are, is”
 • Lesson 9: Cách sử dụng “wasn’t, weren’t”
 • Lesson 10: Nói tiếng Anh kiểu Yoda (Phần 1)
 • Lesson 11: Chúng ta có thể nói “Give the book to me” hoặc “Give me the book”. Nhưng có những động từ chỉ dùng được với cách nói đầu tiên. Đó là những động từ nào? Hãy cùng chúng tôi thực hành nhé.
 • Lesson 12: Cách nói câu bị động “is__ed”, “is__being__ed”
 • Lesson 13: Nói tiếng Anh kiểu Yoda (Phần 2)
 • Lesson 14: Thực hành nói câu với kiểu chủ động và bị động
 • Lesson 15: Thực hành nói câu với dạng “we have been__”, “we were__”
 • Lesson 16: Nói tiếng Anh kiểu Yoda (Phần 3)
 • Lesson 17: Cách đặt câu hỏi với “Who”, “Which”, “What”, “Where”,…
 • Lesson 18: Tập hỏi câu theo dạng phủ định bằng hai cách
 • Lesson 19: Cách dùng câu với “Some - None - Any”; “No one - Anyone”; “Nothing - Anything”; “Nowhere - Anywhere”; “Never - Not ever”; “Somewhere – Nowhere - Anywhere”; “Neither - Either”
 • Lesson 20: Cách dùng câu với “that” (Phần 1)
 • Lesson 21: Cách nối 2 câu không dùng “that”
 • Lesson 22: Thực hành câu với Cụm từ thông dụng (Phần 1)
 • Lesson 23: Cách nói “__có__hay không?” với “if”
 • Lesson 24: Ngữ pháp nâng cao, Thì quá khứ & “V-ing”
 • Lesson 25: Thực hành câu với Cụm từ thông dụng (Phần 2”
 • Lesson 26: Cách nối 2 câu với “which”
 • Lesson 27: Thực hành câu với Cụm từ thông dụng (Phần 3)
 • Lesson 28: Cách nối 2 câu với “Who (Whom)” hoặc “Whose”
 • Lesson 29: Ngữ pháp nâng cao - Các cách dùng câu với “V-ing”
 • Lesson 30: Cách dùng câu với “that” (Phần 2)
 • Lesson 31: Thực hành Rút gọn câu
 • Lesson 32: Cách nối 2 câu với “that”, “what”, “how” 

GĐ1 - SE Basic

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay

GĐ2 -SE Intermediate

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay

GĐ3 -SE Advanced

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay