Learn To Response - Tập phản xạ 1

23:28 Ngày 07 tháng 12 năm 2016

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học : Learn to Response (Tập phản xạ - Phần 1)

 Nghe và trả lời câu hỏi, nhắc lại theo thầy giáo.

 • Lesson 1 – No money: Miky không có tiền. Luyện tập nghe và trả lời câu hỏi thầy giáo đưa ra.
 • Lesson 2 – Wake up Kit: Dậy thôi nào Kit. Luyện tập nghe và trả lời câu hỏi.
 • Lesson 3 – At lunch: Bữa trưa vui vẻ. Luyện tập nghe và trả lời câu hỏi.
 • Lesson 4 – See you Later: Gặp lại sau nhé, Miky. Luyện tập nghe và trả lời câu hỏi.
 • Lesson 5 – Kit is sick: Tôi ốm rồi, đừng làm phiền tôi. Luyện tập nghe và trả lời câu hỏi.
 • Lesson 6 – I’ll get you: Tao sẽ bắt được mày, con chuột ngu ngốc kia. Luyện tập nghe và trả lời câu hỏi.
 • Lesson 7 – Happy Birthday, Kit!: Sinh nhật vui vẻ, Kit. Luyện tập nghe và trả lời câu hỏi.
 • Lesson 8 – Help!: Cứu tôi với! Luyện tập nghe và trả lời câu hỏi.
 • Lesson 9 – This is my friend: Chu-taro là bạn của tôi, Kit. Luyện tập nghe và trả lời câu hỏi.
 • Lesson 10 – You’re cat food Miky: Miky, mày là thức ăn của mèo. Luyện tập nghe và trả lời câu hỏi.
 • Lesson 11 – Kit and Miky: Câu chuyện về mèo con Kit và chuột Miky.
 • Lesson 12 - Pizza: Tôi sẽ đi ăn pizza. Luyện tập nghe và trả lời câu hỏi.
 • Lesson 13 – Judo Lessons: Miky đi học judo. Luyện tập nghe và trả lời câu hỏi.
 • Lesson 14 – I want Sashimi: Tôi muốn ăn Sashimi. Luyện tập nghe và trả lời câu hỏi.
 • Lesson 15 – Miky must be careful: Miky nên cẩn thận nhiều vào nhé. Luyện tập nghe và trả lời câu hỏi.

GĐ1 - SE Basic

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay

GĐ2 -SE Intermediate

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay

GĐ3 -SE Advanced

468000 vnđ.
1000000 vnđ

Mua ngay